vývoj aplikací

  • zakázkový vývoj
  • prostředí Java J2EE
  • servisní podpora

aplikace na zakázku

Aplikace vyvíjíme pro prostředí Java 2 Enterprise Edition (J2EE). Vícevrstvá architektura platformy J2EE umožňuje rozšiřitelnost aplikací v případě vyšších nároků na výkon systému například z důvodu nárůstu počtu uživatelů nebo objemu dat. Systémy postavené na architektuře J2EE je možné provozovat jak na operačních systémech MS Windows Server tak i na Linuxu nebo různých variantách Unixu.

aplikační server

Díky konfigurovatelnosti a škálovatelnosti prostředí J2EE lze při vzrůstajících požadavcích rozšiřovat provozní systém z počátečního jedno-serverového na více-serverový beze změny logiky aplikace. Kombinace serverů Apache a JBoss zajistí rozložení výkonu na více strojů. Oddělení logiky aplikace od správy dat zajišťuje vrstva ORM. Tak lze pro aplikaci použít databázový server Sybase SQL Anywhere nebo například Oracle Database.

webový klient

Některé části informačního systému musí být prezentovány uživatelům v prostředí, které je nezávislé na typu operačního systému. Řada našich aplikací používá proto webový prohlížeč jako uživatelské rozhraní. Logika systému a potřebný výkon je dán serverovou částí aplikace.

desktop klient

Pro řadu uživatelů je nutné zajistit funkčnost, která je v prostředí webového prohlížeče těžko dosažitelná. Grafická knihovna JFC/Swing poskytuje prvky, které zajistí takový vzhled a funkčnost aplikace, jaké uživatel v daném prostředí očekává. Klientská část aplikace obsahuje pouze prezentační logiku systému, obchodní logika je umístěna na aplikačním serveru. Komunikační kanál mezi klientskou a serverovou částí aplikace je zajištěn vhodně zvoleným protokolem, jako je například Spring HTTP invoker, Hessian nebo Burlap.

webservices

Část služeb informačního systému může být zpřístupněna externím systémům. Pro tyto účely se buduje rozhraní webových služeb - webservices. Standardním protokolem pro tento typ rozhraní je SOAP protokol, založený na XML.

servisní podpora

Našim zákazníkům poskytujeme záruční i pozáruční podporu provozovaných aplikací. Dle požadavku zakázníka zajišťujeme dohled nad provozem aplikace, úpravy a rozšiřování funkčnosti systému, případně správu databázového systému.